Technologie pouzder

[pouzdra00]

Pouzdra vyvinutá a vyrobená firmou HEF Durferrit jsou unikátní svou kombinací geometrie povrchu a povrchového zpracování. Jsou určená pro dlouhou životnost, vysoký výkon a nízkou údržbu, často používaná v nejextrémnějších podmínkách.

HEF Durferrit také nabízí množství komponent pro třecí aplikace, jako např.: hřídele, objímky, podložky, šoupátka a sférická pouzdra. Podobně jako u pouzder, tyto produkty jsou výsledkem mnohaleté tribologické zkušenosti a testování, při použití nejlepších dostupných zařízení a metod.

HEF nabízí pro Vás vhodné řešení, ať již na bázi skladových produktů nebo na základě individuální specifikace.

Kombinace materiálu / povrchového zpracování

Povrchové úpravy nabízejí výhody nanesených povlaků při současném zachování vlastností základního materiálu.

Optimálních vlastností (odolnost proti otěru, opotřebení, zadření a korozi) je dosaženo kombinací vybrané povrchové úpravy s vhodným materiálem.

Povrchová geometrie

Konstrukce povrchu představuje hlavní příspěvek k výkonu pouzder HEF, geometrie vyhovuje požadavkům prostředí, jako je mazání a abraze.

Výrobní program

Pouzdra

[info]

H-Liner ®

Kompozitní pouzdra H-Liner mají vynikající třecí vlastnosti a zlepšují odolnost proti opotřebení bez vnějšícho mazání dokonce i při vysoké zátěži.

[info]

PEL ®

Pouzdra PEL mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a speciální topografie povrchu. Toto křížové šrafování slouží jednak jako zásobník maziva v oblasti zátěže a dále umožňuje odvedení abrazivních částic.

[info]

PEL ® HP

Pouzdra PEL HP mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a optimalizované topografii povrchu. Pracují velmi dobře při posuvném pohybu a jsou určeny pro práci v těžkých podmínkách: vysoký tlak, abraze, rázy, koroze.

[info]

PEL ® BH

Pouzdra PEL BH jsou obráběná pouzdra s vynikající odolností proti opotřebení a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a speciálních rezervoárů maziva. Jsou nejvíce používaná v náročných podmínkách: vysoký tlak, koroze, abraze, rázy. S těmito pouzdry se výrazně prodlužuje interval mazání. Díky nově vyvinutým pouzdrům PEL BH2 se zvyšuje odolnost proti opotřebení.

[info]

PEL ® T

Pouzdra jsou vyrobena s tenkého pásku z válcované oceli. Mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření a jsou vhodná pro vysoké kontaktní tlaky a abrazivní prostředí, při přerušovaném nebo kontinuálním rotačním pohybu.

[info]

FAM ® & MANGACHOC ®

Pouzdra FAM jsou vyrobena z manganové oceli, která poskytuje vynikající odolnost proti abrazivnímu otěru díky mechanickému zpevnění kontaktní plochy. Je vyžadováno pouze počáteční mazání. Pouzdra FAM mají upravenou vnitřní topografii povrchu příčných šrafováním, což činí povrch tvrdším a pomáhá odvést abrazivní částice.

[info]

COD11 ®

Ložiska COD 11 jsou vyrobena z Cu-Al slitiny s vynikající odolnosti proti oxidaci, proti zadření a opotřebení a to díky povrchové úpravě zvyšující tvrdost a díky rezervoárům maziva na kontaktních místech. Díky odlišné povrchové topografii se interval mazání pouzder COD 11 s příčným šrafováním nebo COD 11 BH s kavitami výrazně zvyšuje.

[info]

TESCO

Pouzdra TESCO jsou vyrobena z vysoce legované oceli s vysokou mechanickou odolností (tvrdost jádra > 50 HRC) a vyšší tvrdost díky chemicko-tepelné úpravě (povrchová tvrdost > 800 HV1). Tato povrchová úprava vede k vynikajícím třecím vlastnostem, odolnosti proti odření a vysoce tvrdému povrchu i za vysokých teplot.

[info]

Cementovaná / kalená pouzdra

Kalená pouzdra jsou vynikající pro nízké rychlosti / vysoké zátěže nebo otočné aplikace. Tato zušlechtěná pouzdra jsou běžně používaná jako ochrana objímky proti předčasnému opotřebení způsobené třením s čepem. Jsou vyrobena z vysoce uhlíkové oceli, která je dále zušlechtěná na tvrdost 56 - 62 HRC. Tato pouzdra vyžadují denní nebo maximálně týdenní mazání.

Sférická pouzdra

Výhodou sférických pouzder ve srovnání s klasickými pouzdry je možnost vyrovnání chyb v uspořádání osy, úhlové nesouososti nebo deformací komponentů díky ohybu hřídele pouzdra. HEF používá stejnou technologii pro sférická pouzdra jako pro klasická pouzdra.

[info]

PEL ® L

Sférická pouzdra PEL L mají dvě výhody oproti standardním sférickým pouzdrům, které se na trhu vyskytují:

Tato sférická pouzdra musí být pravidelné mazána.

[info]

PEL ® BH

Sférická pouzdra PEL BH mají vynikající odolnost proti otěru a zadření díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a speciálních rezervoárů maziva.

[info]

MANGACHOC ® / FAM ® L

Sférická pouzdra MANGACHOC nebo FAM L jsou vyrobena s manganové oceli. Jsou převážně používaná pro svou vysokou odolnost proti abrazi vysokým kontaktním tlakům v pracovních podmínkách s rázy, bez následné údržby. Vlastnosti manganové oceli, které vedou ke zpevnění povrchu během používání, významně zvyšují životnost pouzdra.

Čepy a třecí komponenty

Pro doplnění širokého rozsahu pouzder a ke zvýšení účinnosti spoje, vyvinula firma HEF řadu hřídelí, objímek nebo podložek, které užovateli poskytují globální řešení s nejlěpším výsledkem.

Jelikož firma HEF nabízí řešení tribologických aplikací, využili jsme znalosti našich expertů z oblasti povrchových úprav, výběru materiálu a kontaktního mazání.

Pro použití našich pouzder můžeme doporučit několik čepů určených pro extrémní aplikace: PEL OX, PEL OXC, PEL STC, FAM OX nebo ST.

Kombinují vysokou tvrdost jádra (> 850 MPa) a povrchové zpracování, což poskytuje vlastnosti proti opotřebení, korozi a pro snadnou montžá čepu. Speciální vrstva polymeru nebo laku může dále zlepšit třecí vlastnoti.