Nitridace - ARCOR a TENIFER

Díky více než padesátileté zkušenosti v oblasti chemicko-tepelného zpracování je nyní HEF Groupe světovým lídrem v oblasti kapalné iontové nitridace. Různé varianty zpracování, které jsou patentovány a pojmenovány skupinou HEF pod názvy ARCOR, TENIFER, TUFFTRIDE, MELONITE, NUTRIDE nebo QPQ jsou seskupeny pod společný název CLIN (Controled Liquid Nitrocarburizing).

Procesy CLIN společně s příslušným průmyslovými zařízeními se snadno přizpůsobili různým omezením ze strany životního prostředí a technickým požadavkům a jejich aplikace je neustále vyvíjena v různých oborech průmyslu.

Tyto postupy zpracování se týkají především železných slitin (oceli, litiny, korozivzdorné oceli, atd.) a probíhají při teplotách 500 až 630 °C.

Cílem nitridace technologií CLIN je při heterogenní povrchové reakci, převést do základní kovové slitiny dusík a uhlík, které jsou obsaženy v solné tavenině. Po difuzi dusíku do oceli, jsou na povrchu dvě zřetelné fáze:

Materiál získá vysokou tvrdost a dlouhodobou pevnost, což následně zlepšuje odolnost proti opotřebení a odolnost proti únavě.

[clin1]

Tloušťka sloučeninové a difuzní vrstvy závisí jak na použitém základním materiálu, tak na dílčích parametrech technologie CLIN. Nicméně se řádově pohybuje v rozmezí 0 -30 mikrometrů u sloučeninové vrstvy a několik desetin milimetru u difuzní vrstvy.

Abychom kromě uvedených vlastností dosáhli vysoké korozní odolnosti, následuje po nitridaci pasivační stupeň, sestávající ve zpracování v oxidační lázni, kde se na povrchu porézní zóny vytvoří vrstva směsných oxidů železa Fe3O4 a organické antikorozivní impregnace. Tak dojde k vyplnění pórů a výrobek získá na dotek suchý černý povrch.

U geometricky jednoduchých dílců může korozní odolnost dosáhnout přesáhnout 700 hodin v solné komoře a u komplexních dílců může dosáhnout až 400 hodin.

V případě speciálních požadavků na konečnou drsnost je nutné mechanické opracování. Pak se tento proces označuje QP nebo QPQ.

[info]

Přednosti technologie CLIN

Zpracování metodou CLIN poskytuje vysokou odolnost proti otěru (abrazivní a adhezivní otěr), která může být spojena s vynikající korozní odolností.

Srovnání

[info]

CLIN versus tvrdochrom

Další použití je velmi postiženo nařízením EU 348/2013, které zakazuje použití chromu v jeho šestimocné podobě (Cr6+) od září 2017. Ze všech alternativ tvrdého chromu jsou procesy nitridace a zejména technologie CLIN nejvíce přijatelné.

[info]

CLIN versus plynná nitridace

Při procesu CLIN je třeba kontrolovat pouze několik málo parametrů: teplotu zpracování, dobu zpracování, chemické složení iontové kapaliny a čistotu lázně. Díky tomu, že jsme schopni tyto parametry zcela řídit, nabízí proces vynikající reprodukovatelnost a rovnoměrno.

[info]

Varianty procesu CLIN

Abychom vyhověli různým požadavkům zákazníků, poskytujeme širokou řadu variant procesu CLIN, které však všechny odpovídají konceptu tzv. evniromental friendly technologií (technologie přátelské životnímu prostředí).

[info]

Zařízení pro proces CLIN

Procesy CLIN jsou flexibilní procesy, které však vyžadují vhodné zařízení. Jednotlivé kroky zpracování jsou prováděny v jedné lince.

[info]

Vliv technologie CLIN na životní prostředí

Díky modernímu zařízení pro zpracování procesem CLIN lze snadno docílit splnění požadavků na pracovní prostředí, které jsou dány místními předpisy jak v rámci EU, tak ve státech mimo EU.