CERTESS™ Carbon

V posledních letech byla vyvinuta nová generace povlaků s velkým komerčním úspěchem. Tyto Diamon-Like-Carbon (DLC) povlaky představují výhodu součinnosti vysoké tvrdosti (1500 - 3200 HV), ale zároveň koeficientu tření, který je mnohem nižší, než u konvenčních povlaků TiN a TiCN.

Tato jedinečná kombinace otevřela nové možnosti, které dovolují zlepšení vlastností mechanických dílců, jako jsou součásti motorů. Navíc jsou tyto povlaky biokompatibilní a proto vhodné pro kontakt s potravinami a pro medicínské aplikace.

Aby bylo možné vyhovět různým podmínkám, které se vyskytují při užití technických dílců v automobilovém průmyslu a jiných průmyslových aplikacích, vyvinula společnost HEF řadu DLC povlaků schopných splnit veškeré požadavky na snížení otěru.

Společnost HEF se silně angažovala ve vývoji technologií zaměřených na snižování spotřeby paliva a emisí CO2 v automobilovém průmyslu, řešení vyvinuté HEF v současné době používají výrobci motorů po celém světě pro zlepšení tření:

Tyto povlaky zpravidla obsahují několik vrstev různých materiálů, jako jsou Cr, CrN, Si, W a WC- C v kombinaci s vrchní vrstvou amorfního uhlíku, který je anebo není obohacený vodíkem.

Výběr spodní vrstvy je založen na několika faktorech, jako jsou požadavky adheze, režim opotřebení, druh kontaktu, třecí režimy vyskytující se během provozu, aplikované zatížení a metalurgické důvody.

Tyto povlaky poskytují jedinečnou kombinaci vysoké tvrdosti a nízkého koeficientu tření, v porovnání s konvenčním PVD povlakem (TiN, CrN, AlTiN, atd) a měkkými povlaky (jako tuhá maziva: sulfid molybdeničitý).

HEF je předním dodavatelem tribologických povlaků a má širokou škálu řešení. Na základě řízení procesů a materiálů a jeho odborných znalostí tribologie, má společnost HEF navíc schopnost přizpůsobit své povlaky, aby vyhovovaly specifickým požadavkům.

Některé z nejběžnějších komerčních variant DLC povlaků HEF jsou uvedeny níže.

Povlak Architektura Tloušťka
(µm)
Tvrdost
(HV)
Teplota povlakování
(°C)
Max. teplota použití
(°C)
Koeficient tření
(v suchém stavu)
Aplikace
Certess™ DT a-C:H vrstva dopovaná Obvykle 2-4
Lze upravit
1200 - 1800 150 - 350 350 0,2 - 0,25 Odolnosti proti adhezivnímu otěru mech. součástí
Certess™ DCX Cr, N + a-C:H Obvykle 2500-3000
Možný rozsah: 1000-3000
0,11-0,15 Odolnost proti abrazivnímu otěru mechanických součástí v silně zatíženém kontaktu.
Redukce třecích ztrát automobilových součástí
Certess™ DCY Cr + WC,C + a-C:H
Certess™ DDT WC,C + a-C:H