Durferrit - váš partner pro moderní technologie solných lázní

Tradiční, ale především nově vyvinuté procesy na bázi solných lázní, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí, jsou neodmyslitelně součástí výrobních postupů. V této oblasti má Durferrit již více než 75 let vedoucí roli.

[pems]

Od srpna 2001 je Durferrit součástí skupiny H.E.F. Groupe. Dodává pod názvem Durferrit GmbH více než 450 druhů solí a pomocných prostředků pro použití v tepelném zpracování. Vynikající kvalita byla doplněna i řadou ocenění z oblasti životního prostředí.

Po mnoho let již dodává firma Durferrit GmbH své technologie tepelného zpracování, strojní zařízení i spotřební produkty svým klientům z oblasti automobilového průmyslu, leteckého průmyslu, výroby převodovek a motorů, výroby kuličkových ložisek a nástrojů, dále zakázkovým poskytovatelům tepelného a chemicko-tepelného zpracování a v neposlední řadě i firmám z oblasti chemického a gumárenského průmyslu.

Pro vstup do našeho Download centra vás prosíme o vyplnění dotazníku. V tomto centru si můžete stáhnout veškeré bezpečnostní listy (i v českém jazyce) a některé technické prospekty.

Výrobní program

Široká škála solí firmy HEF Durferrit nabízí použití ve formě taveniny v teplotním rozsahu 150 - 1300 °C.

[info]

Nitridace / karbonitridace: technologie TENIFER a ARCOR

Iontová kapalina nabízí významné zlepšení odolnosti proti otěru, kluzné vlastnosti a dlouhodobou pevnost všech druhů železných materiálů. Při následném oxidačním ochlazení dochází k výraznému zlepšení korozní odolnosti.

[info]

Pevné karbonitridační prostředky

Pro kabonitridaci či nitridaci malosériových dílců je vhodné použít nitridační granulát. Jde o systém dvou produktů, z nichž jeden slouží jako aktivátor. Tento proces probíhá v nitridační krabici v komorové peci.

[info]

Cementace / nitrocementace

Cementace v solné tavenině nabízí následují prednosti:

[info]

Cement v pevných prostředcích (granulát)

Jedná se o nauhličovací prostředky pro malosériovou produkci. Technologie cementace v granulátu může být prováděna v jednoduché komorové peci. Naše granuláty jsou charakteristické zejména těmito vlastnostmi:

[info]

Žíhání a kalení v solné tavenině

Žíhání a kalení v soli poskytuje velmi rychlé prohřátí vsázky bez deformací díky přenosu tepla taveniny do zpracovávaných dílců vedením. Umožňuje také zpracování různých typů ocelí v jedné vsázce. Pro tepelné zpracování při vysokých teplotách nabízíme systémy solí s přídavkem inertoru, který bezpečně zabrání oxidaci povrchu zpracovávaných dílců.

[info]

Tepelné zpracování rychlořezných ocelí

Nástroje zpracovávané v solné tavenině jsou známé díky vysoké kvalitě. Ta je zaručena díky vysoké rovnoměrnosti teploty a rychlému ohřevu, čímž dosáhneme jemnozrnné struktury s odpovídajícím poměrem rozpuštěných karbidů. K proeutektoidní precipitaci karbidů na hranicích zrn či lokální tvorbě přechodné struktury v solné tavenině nedochází. U komplikovaných rozměrů či delších dílců kruhových průřezů (trny, vrtáky, apod.) nedochází k rozměrové deformaci.

[info]

Ochlazování a popouštění v teplé lázni

Největší výhodou použití teplých lázní je nejnižší stupeň rozměrových deformací. Kalené dílce jsou ochlazeny na teplotu těsně nad martenzitickou přeměnou a v tomto stavu dochází k rychlému vyrovnání teplot povrchu a jádra dílců. To umožňuje velmi rovnoměrnou martenzitickou přeměnu během následujícího ochlazení. Pro izotermické kalení jsou soli AS první volbou vzhledem k velmi vysoké dosažené houževnatosti.

[info]

Přísady do kalící vody

Na kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí je zapotřebí velmi vysoké rychlosti ochlazování, které se dosahuje při určité tloušťce stěny pouze ve vodě nebo ve vodných roztocích. Voda bez přísad má sice vysoký účinek prudkého ochlazení, avšak vznikající plynové bublinky lpí pevně na povrchu oceli. Tomuto nedostatku se dá zamezit přísadami.

[info]

Krycí prostředky pro solné lázně

Krycí prostředky jsou používány k minimalizaci vyzařování tepla ze solné lázně (tzn. k úspoře energie), ke snížení spotřeby kyanidu v cementačních lázních a k ochraně obsluhujícího personálu proti vyzařovanému teplu.

[info]

Termochemické čištění kovových povrchů

Čistící soli jsou používané pro rychlé a šetrné odstranění povlaků, které je jinak těžké odstranit a to i v úzkých štěrbinách či otvorech. Pro různé typy povlaků existují různé typy solných směsí. V našem portfoliu lze nalézt produkty pro následující aplikace:

[info]

Přenos tepla a vulkanizace

Vulkanizace pryžových profilů pro automobilový a stavební průmysl se realizuje v solných taveninách v zařízeních typu LCM nebo PLCV a to zejména pro své výhody oproti jiným technologiím vulkanizace:

[info]

Tepelné zpracování hliníku

Kvalita rozpouštěcího žíhání, respektive vytvrzování hliníku a hliníkových slitin významně roste s teplotní rovnoměrností a rychlostí přenosu tepla. Proto jsou solné taveniny první volbou při volbě dané technologie. Jsou známy pro svou vynikající teplotní stálost a poskytují:

[info]

Černění

Pro doplnění našeho výrobního programu nabízíme standardní produkty pro klasické černění, ale i produkty pro zesílení černícího efektu, pro černění ocelí s přídavkem křemíku či pro černění litiny. Pro malé série či opravy černěných dílců nabízíme velmi populární produkt pro černění za studena.

[info]

Boridování

Boridování je druh chemicko-tepelného zpracování, který zpracovávaným dílcům poskytuje:

[info]

Ochranné pasty prti cementaci a nitridaci

Ochrana dílců před cementací či nitridací pomocí nátěru ochrannou pastou je známa již desítky let. Vyvíjíme vlastní ochranné pasty tak, abychom byli schopni splnit rozličné nároky uživatelů z hlediska použité technologie (cementace/nitridace v plynu/plazmě/prášku), dosahované hloubky difuze či způsobu ředění a nanášení ochranných past (ředění vodou/organickým ředidlem - nanášení štětcem/ponorem/stříkáním).