Cementace a nitrocementace

Při nauhličování nebo nitrocementaci difunduje do povrchové vrstvy obrobku uhlík (nauhličování) resp. uhlík a dusík (nitrocementace). Obsahu uhlíku dosahovaný v povrchové vrstvě je vedle kvality oceli závislý převážně na působení uhlíku v cementačním prášku resp. roztavené soli (aktivační stupeň). Hloubka nauhličení je určována teplotou a dobou zpracování.

Soli pro cementaci a nitrocementaci

nitrocementace
Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
CECONTROL Bezkyanidový, ekologický regenerátor. Pouze pro použití se základní solí CECONTROL 50 H, 80 B, N80 B, 110 B a N110 B.
CECONTROL 50 H Ve zvláštních případech se používá jako plošná nauhličovací sůl k dosažení povrchového obsahu uhlíku cca. 0,5%. Může být použita jako základní bezkyanidová sůl a jako doplňovací sůl pouze ve spojení s regenerátorem CECONTROL. Vhodná pro termální kalení. 780 - 950
CECONTROL 80 B Pro dosažení povrchového obsahu uhlíku cca. 0,8 resp. 1,1%. Může být použita jako základní bezkyanidová sůl a jako doplňovací sůl pouze ve spojení s regenerátorem CECONTROL. Vhodná pro termální kalení. 820 - 950
CECONTROL 110 B
CECONSTANT 80
CECONSTANT 80 A
Soli (systém s jednou solí) pro dosažení povrchového obsahu uhlíku cca. 0,8 resp. 1,1%. CECONSTANT 80 A / 110 A slouží jako základní soli pro natavení nových lázní. 850 - 950
CECONSTANT 110
CECONSTANT 110 A
GS 540 / C 3 Systém dvou solí používaný k dosažení různých hodnot povrchového obsahu uhlíku. Vhodný pro termální kalení, v závislosti na pracovní teplotě lázně. 800 - 950
700 - 950

Soli na nitrocementaci

Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
C 2 M Nitrocementace do hloubky 0,2 mm. Není vhodná pro termální kalení. 750 - 860
GS 540 / C 3 Nitrocementace do hloubky 0,3 mm. Vhodná pro kalení, v závislosti na pracovní teplotě lázně. 700 - 950