Černění

Černění je prováděno ponořováním obrobků vyrobených ze železných materiálů do vroucího roztoku alkalické oxidační soli za účelem vytvoření černé povrchové vrstvy oxidu železa.

Soli pro černění

Prostředky pro předúpravu i následnou úpravu

Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
G19/G22 Produkty na odmaštění před černěním za horka. 60 - 80
BEIZENTFETTER Používá se na odstranění okují a částečné odmaštění před černěním. RT
FERROBLACK ® MH Obsahuje speciální aktivní složky pro široký rozsah použití. cca. 140
FERROBLACK ® SPEZIAL / FERROBLACK PLUS Ideální pro černění křemíkových ocelí a litiny. cca. 140
FERROBLACK ® HL Zvláště vhodná pro přídavné černění míst po tvrdém pájení. cca. 140
FERROBLACK ® NIF Sůl neobsahující dusitan pro lázeň s velmi nízkým obsahem dusitanů. cca. 140
FERROSOL Posilovací sůl, kterou lze použít do všech černících lázní za účelem snadnějšího barvení obrobků, které byly kaleny v kyanidových lázních nebo které jsou opatřeny měděnými tažnými vrstvami.
FERROSOL HL
STREICH-BRÜNIERBEIZE Kapalina používaná pro černění ponořováním nebo nátěrem při pokojové teplotě. Vodné pro opravy a domácí použití. pokojová teplota
KALTOL Na odvodnění opláchnutých obrobků při pokojové teplotě.
DRS 3 Emulze pro zlepšení krátkodobé korozní odolnosti.