Termochemické čištění kovových povrchů

Čistící sole

Čistící sole se používají pro rychlé a jemné odstranění povlaků, které se jinak obtížně rozpouštějí, dokonce i pro úzké štěrbiny a malé otvory.

cisteni01
Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
ALKO ® N Odstraňování okují z titanu. Vhdoné pro litinu, ocel a odlitky z hliníku. 200 - 220
KOLENE ® No.4 Odstraňování formovacího písku, grafitu, olejového koksu, licí krusty a okují. Pro litinu, ocel a odlitky z hliníku. 400 - 500
KOLENE ® No.5 Odstraňování org. materiálů: polosynt. a synt. plastů, barev, laků, olejů, maziv, pryskyřic, grafitu, pryže a také silně reaktivních plastů. Ideální pro čištění oceli a litin. 300 - 500
KOLENE ® No.6 Odstraňování barev, olejového koksu a plastů z hliníkových a ocelových obrobků, a také z šedé litiny. 300 - 400
KOLENE ® No.10 Odstraňování organických materiálů: polosyntetických a syntetických plastů, barev a laků, olejů, maziv, pryskyřic, grafitu, pryže atd. Ideální pro čištění nástrojů z chromových ocelí. 380 - 480
DGS ® Odstraňování okují a válcovací kůry; oxidů kovů, zbytků skla (pomocné přísady pro tažení), zbytků písku, olejového koksu, olejů, maziv a dalších organických zbytků z Cr-Ni nerezových polotovarů. 370 - 540
RS 700 Odstraňování keramických formovacích materiálů na bázi oxidů křemíku, hliníku a zirkonia, které se používají při přesném lití. Odstraňování skla z Pt-Rh zvlákňovacích trysek a podobných komponentů, odstraňování emailů. 600 - 700

KOLENE ® je ochrannou známkou společnosti KOLENE.

Čistící přísady

jsou používány jako vodné roztoky k čištění zbytků solí přichycených na obrobcích.

Produkt Použití
SILIRON HS Přísady do vody zlepšující proces čištění obrobků kontaminovaných zbytky solí.