Krycí prostředky

Krycí prostředky jsou používány k minimalizaci vyzařování tepla ze solné lázně (tzn. k úspoře energie), ke snížení spotřeby kyanidu v cementačních lázních a k ochraně obsluhujícího personálu proti vyzařovanému teplu.

Krycí prostředky pro solné lázně

Produkt Použití
AKTIVAT Krycí materiál pro lázně obsahující kyanid, zvláště pro lázně CECONTROL.
SCHUPPENGRAPHIT Krycí materiál pro lázně obsahující kyanid.
ABDECKKOHLE Krycí materiál pro bezkyanidové lázně i pro lázně obsahující kyanid. Nevhodné pro lázně pracující při vysokých teplotách.
DUROPERL Krycí materiál pro lázně pracující při vysokých teplotách, zvláště pro lázně CARBONEUTRAL a SEMPERNEUTRAL.