Karbonitridace

Karbonitridací se rozumí obohacení povrchové vrstvy železných materiálů dusíkem a v malých množstvích uhlíkem. Toto chemicko-tepelné zpracování slouží ke zlepšení odolnosti proti opotřebení a trvalé pevnosti. Při použití následné intensivní oxidační ochlazovací lázně se dosáhne atraktivního černého vzhledu a zlepšení korozní odolnosti a odolnosti proti opotřebení.

Soli pro karbonitridaci

Nabízíme dvě technologie pro karbonitridaci a to technologii TENIFER a ARCOR. Obě technologie poskytují povrchové vrstvy s obdobnými vlastnostmi (povrchová tvrdost, tloušťka sloučeninové vrstvy, korozní odolnost) a liší se u některých materiálů ve stupni pórovitosti oxidační vrstvy.

Technologie TENIFER

karbonitridace
Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
TF 1 Bezkyanidová doplňovací sůl pro technologii TENIFER; pro zpracování železných materiálů. Použití pouze s regenerátorem REG 1. 480 - 630
REG 1 Ekologický netoxický regenerátor pro lázeň TF 1.
AB 1 Oxidační sůl pro ochlazování obrobků zpracovaných v lázni TF 1; vysoce zvyšuje korozní odolnost (technologie TENIFER QPQ). 350 - 400
AB 1 A Sůl pro počáteční naplnění lázně AB 1

Technologie ARCOR

karbonitridace
Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
CR2 Ekologický netoxický regenerátor pro lázně CR4.
CR4 Bezkyanidová doplňovací sůl pro zpracování železných materiálů podle technologie ARCOR C. Použití pouze regenerátorem CR2. 540 - 590
CR8 Bezkyanidová doplňovací sůl pro zpracování železných materiálů podle technologie ARCOR V, respektive ARCOR N. Použití pouze s regenerátorem CR9. 480 - 630
CR9 Ekologický netoxický regenerátor pro lázně CR8.
OXINIT RN Oxidační sůl pro ochlazování obrobků zpracovaných z lázně CR4, respektive CR8; vysoce zvyšuje korozní odolnost. 420 - 440
OXINIT 1,2 Sůl pro počáteční naplnění lázně OXINIT.

NSK

Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
NSK Po natavení karbonitridačních lázní a ve zvláštních případech pro výhodné aktivaci lázně.