Pevné karbonitridační prostředky

Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
AKTIVATOR PULNIERPULVER Pro karbonitridaci v krabici; neškodí životnímu prostředí. 440 - 600