Ochlazování v teplé lázni a popouštění

Ochlazováním v teplé lázni se rozumí ochlazování v oleji nebo v roztavené soli, a to s cílem vyrovnat teplotu obrobku před martenzitickou přeměnou.

Popouštění je ohřev kaleného obrobku na teplotu pod Ac1 a prodleva na této teplotě s následujícím ochlazením rychlostí, která je určena aplikací.

Soli pro ochlazování a popouštění

as01
Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
AS 140 Termální kalení, bainitizace, popouštění a popouštění na modrou barvu. Nelze použít pro obrobky předehřáté nad teplotu 950 °C a předehřáté v solích, které obsahují více než 13% KCN. 160 - 550
AS 220 Termální kalení, bainitizace a popouštění na modrou barvu. 250 - 550
AS 235 Termální kalení, bainitizace a popouštění na modrou barvu. Dodávaná sůl neobsahuje dusitan. 280 - 550
AS 300 Popouštění, popouštění na modrou barvu a lesklé žíhání mosazi při teplotách mezi 550 - 600 °C. 340 - 550