Přísady do kalící vody

Na kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí je zapotřebí velmi vysoké rychlosti ochlazování, které se dosahuje při určité tloušťce stěny pouze ve vodě nebo ve vodných roztocích. Voda bez přísad má sice vysoký účinek prudkého ochlazení, avšak vznikající plynové bublinky lpí pevně na povrchu oceli. Tomuto nedostatku se dá zamezit přísadami.

Přísady do kalící vody

Produkt Použití Pracovní teplota
(°C)
HYDRODUR GF Přísady do kalící vody pro zlepšení kalícího výkonu; používá se v koncentraci 10 - 12%. do 70